Krew

Oddajesz się demonowi katuszy, upojona pobladłemi twarzami ofiar twoich i błagalnemi ich spojrzeniami! One bezsenne twe noce zaludniają!
Tu królestwo twoje!...
Palmy w złotych wazonach ocieniają twą postać...
rozbrzmiewa wokoło wydarta z głębi młodzieńczej piersi pieśń - która jak szkarłatna krwi struga szerokim strumieniem rozlewa się w półcieniu i z cichym, łkającym szmerem u
stóp twoich ginie. Za tobą — z najgłębszego zakątka komnaty tej dochodzi krótki, gwałtowny, suchy,
przytłumiony kaszel suchotnik! To druga
pieśń dla ciebie!
Ja mówią z tobą!
Echo kołysanki srebrnym dźwiękiem budzi się w duszy mojej — z sadów, z gajów — świeży — przesycony wonią bzów i rezedy, jaśminu i róż, powiew mię owiewa...
Ciche perły sączą się z serca i duszy mojej — zciszonym szeptem miłości do stóp twych przypadają...
Ja mówię z tobą — i duch mój biedny całem cichem pięknem prawdy Bożej z tobą się dzieli...
i kwitną ogrody kędy ręka Stwórcy czysta odziewa lilie, kędy żyje zachwyt uczucia bez pożądań — kędy cheruby mają modre skrzydła i białe suknie i tęcze świetlane nad
głowami a czyste raje uśmiechów na ustach I Ja mówię z tobą, lecz nie pada ziarno prawdy i piękna na serce twe...
pieśń moja w twą duszę nie wnika — myśl twa nie weszła za mną do mych światów.
Patrzysz szeroko otwartemi oczyma w oczy moje i widzę — obca jesteś dziedzinom ducha mego — bo z czarnej ich głębi wyłaniają się dwa zimne, stalowe błyski grotu...
Wysuwają się coraz jaśniej promienie stalowe i zimno dreszczem przedśmiertnym wstrząsa istotą mą.
Gasną raje wiośniane i ciemnieją tęcze cherubów jasnych i czarne głębie mię ogarniają !
Bronię się darmo!
— nie uleci stąd duch mój, widzę bowiem pod stopami twemi białe, złamane skrzydła jego...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 Nastepna>>